Лизинг - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС

Време на провежданена 22.05.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС144 BGN
полудневен семинар
Лектори / участнициДимитър Войнов, данъчен и счетоводен консултант
Програма10.00 - 13.30 ч.

1. Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.:
* Отчитане при наемателите на:
- разходите за наем – линеен или друг метод
- допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
- разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
- получените стимули от наемодателите
* Отчитане при наемодателите на:
- приходите от наем – линеен или друг метод
- отдадените под наем активи
- първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
- приходите от извършени услуги
- предоставените стимули на наемателите
2. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели:
* припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели
* данъчно третиране на промяната в счетоводната политика в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.
3. Счетоводно отчитане на финансовия лизинг:
* Наематели:
- признаване на актив
- признаване на задължение
- отчитане на финансов разход за бъдещи периоди и признаването му като текущ разход през периода на лизинга
* Наемодатели:
- признаване на вземане
- отписване на отдадения актив
- признаване на печалба/загуба от отписването на актива
- отчитане на финансов приход за бъдещи периоди и признаването му като текущ приход през периода на лизинга
4. Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при наематели и наемодатели.
5. Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери.
Условия и цениЦена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали и кафе – пауза.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
107 пъти