Личните данни в трудовото правоотношение

Време на провежданена 22.04.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
Лектори / участницид-р по трудово право Станимира Чюбатарова, адвокат
Програма10.00 - 17-15 ч.
1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор.
2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите?
3. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.
4. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?
5. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.
6. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.
7. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.
8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.
9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?
10. Задължението за отчетност.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
242 пъти