Новият МСФО 16 Лизинг, в сила от 1 януари 2019 г.

Време на провежданена 19.04.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
Лектори / участницидоц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор
Програма9.30 - 17.30 ч.
1. МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг.
2. Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг.
3. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор.
4. Комбинация от лизингови договори.
5. Определяне на срока на лизинга.
6. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя:
- Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга
- Изключения от принципите на признаване и оценяване
- Компоненти на лизинговите плащания
- Променливи лизингови плащания
- Промяна на лизинговия договор
- Представяне и оповестяване
7. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:
- Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг
- Признаване и оценяване на лизинговите договори
- Промяна на лизинговия договор
- Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не
8. Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг.
9. Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг.
10. Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
349 пъти