Актуални ДДС въпроси при международните сделки със стоки и услуги

Време на провежданена 04.04.2019, с начален час 14:30 - 17:30
Място на провежданегр. София, Интерпред - СТЦ София (бул. Драган Цанков 36)
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участницид-р Светлин Кръстанов
Програма
Семинарът е насочен към счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми, които участват в международни сделки със стоки и услуги като доставици, получатели или посредници.


Теми

1. Представяне на актуални ДДС казуси и въпроси касаещи международни сделки със стоки и услуги (вътреобщностни доставки/придобивания, тристранни операции, внос/износ, доставки/получаване на услуги, доставки на стоки с монтаж и инсталация, производство на „ишлеме“, консигнационни складове, митнически складове и други).
2. ДДС аспекти на разлини видове митнически режими.
3. Често срещани ДДС въпроси при доставките и получаването на услуги от чуждестранен контрагент.
4. Тенденции в решенията на Върховния Административен Съд по дела, касаещи вътреобщностни доставки/придобивания, тристранни операции, износ/внос на стоки.
5. Избрана практика на НАП от 2018 г. и 2019 г. по ДДС казуси за международни сделки.
6. Преглед на скорошна практика на Съда на Европейския Съюз по дела, касаещи ДДС аспектите на международни сделки.
7. Изменения в ЗДДС от 1 януари и 1 юли 2019 г. касаещи международната търговия.
8. Очаквани новости в ЗДДС от 1 януари 2020 г. касаещи международната търговия.
9. Нови предложения на Европейската Комисия за изменения на ДДС законодателство в областта на вътреобщностната търговия.

Лектор на семинара е Светлин Кръстанов – доктор по икономика и данъчен консултант с 10 години опит в международните фирми PricewaterhauseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и чужбина. Консултирал е по ДДС аспектите на международни сделки множество мултинационални и местни компании от различни индустрии. Бил е лектор на десетки семинари и обучения по въпросите на данък върху добавената стойност. Автор е на редица публикации в областта на данъчното облагане и данъчната политика.
Условия и цениЦената за участие в семинара е 150 лв. (с ДДС) и включва:

Лекторските часове
Презентацията от семинара, която ще бъде изпратена по имейл в 5-дневен срок след края на семинара
Материали за писане
Кафе пауза
Възможност за дискусия на данъчни казуси с лектора по време на курса
Сертификат от Данъчна Академия за участие в семинара.
Записване за участие

За записване за участие в семинара, можете да пишете на seminars@taxacademy.bg.

Ще ви изпратим проформа фактура и в 5-дневен срок след получаване на плащането ще ви изпратим и оригинална фактура.
Публикувал семинараabv1
Организатор на семинараДанъчна Академия ЕООД
Телефон0899566277
Имейлseminars@taxacademy.bg
Сайтwww.taxacademy.bg
В категорияДанъци
192 пъти