ТРЗ и личен състав

Време на провежданеот 18.02.2019 до 19.02.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
виж на картата
Цена с ДДС408 BGN
двудневен семинар
Лектори / участнициАся Иванова
Програма18 февруари
9.30 – 11.00 Документи:
- Документи, необходими за назначаване.
- Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител.
- Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.
- Служебно досие, администриране и важност.
- Документи и срокове за представяне в НАП.
- Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
11.00 – 11.15 Кафе – пауза
11.15 – 12.45
- Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
- Вътрешно-фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение.
- Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести – важност.
12.45 – 13.30 Обяд
13.30- 15.15
- Видове отсъствия и документирането им.
- Ред за ползването на платен отпуск.
- Давност на отпуските.
15.15 – 15.30 Кафе – пауза
15.30 – 17.00 Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден.
17.00 – 17.15 Обобщения на деня и изводи.

19 февруари
9.30 – 11.00
- Работно време и документация, свързана с него. Сумарно изчисляване на работното време. Извънреден труд. Нощен труд.
- Информация, необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
- Заплати – изчисляване. Изчисляване на болнични. Ред и срок за представяне на болнични.
11.00 – 11.15 Кафе – пауза
11.15 – 12.45
- Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
- Последни промени в КСО.
- Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.
12.45 – 13.30 Обяд
13.45- 15.15 Трудов и осигурителен стаж.
- Съдържание. Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
- Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
- Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.
- Нов ред на командироване в чужбина.
15.15 – 15.30 Кафе – пауза
15.30 – 17.00 Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден. Акценти в работата по ТРЗ и личен състав, свързани с въвеждането на GDPR.
17.00 – 17.30 Въпроси, обобщение и обратна връзка.
Условия и цениЦена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
128 пъти