Промените в ЗДДФЛ и ГДД за 2018 г.

Време на провежданена 18.01.2019, с начален час 9:00
Място на провежданегр. София, ул. Христо Белчев 8
виж на картата
Цена с ДДС114 BGN
Лектори / участнициЛорета Цветкова
Програма
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Новите моменти в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. относно: данъчните облекчения;
доходите, които подлежат на облагане с окончателен данък;
правилата за издаване на служебните бележки; предоставянето на информация в НАП от платците: годишната данъчна декларация;
декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ;
други промени в закона.

Кафе пауза

Годишни задължения, свързани с облагането на доходите, придобити през 2018 г.:
Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения и задължения на работодателите за 2018 г.
Подаване на справка за изплатени доходи на физически лица за 2018 г.
Подаване на информация в НАП за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС; Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.
Какви са новите моменти във формуляра за 2018 г.? Особености при попълването и подаването му.
Най-често допусканите грешки в практиката.

Дискусия. Обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.
Условия и цениТакса за 1 участник: 114 лв.
За други отстъпки - моля, свържете се с нас.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, химикалка, кафе-пауза, мин. вода.
Плащането се извършва: по банков път, след регистрация на http://www.proadvisebg.com/3177

Организация: "Проадвайс Ко" ЕООД
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG34FINV91501014952806
Oснование: дата на семинара и име на вашата организация.
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
72 пъти