Трудовото и осигурителното законодателство през 2019 г.

Време на провежданена 29.01.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
До 7.01.2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Лектори / участнициТеодора Дичева, Вержиния Заркова
Програма10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева
І. Трудовото законодателство през 2019 г.
1. Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове.
2. Преглед на задълженията на работодателите в началото на годината и какви са сроковете за тяхното изпълнение.
3. Промените при сумираното изчисляване на работното време през 2018 г.
4. Всичко за работното време:
– Видове работно време – нормално, намалено, удължено, непълно работно време.
– Разпределение на работното време: гъвкаво, разпокъсано, ненормирано работно време.
– Време на разположение, нощен и извънреден труд, работа на смени.
– Начини за отчитане на работното време – подневно или сумирано.
– Задълженията на работодателите и документирането му при въвеждането на съответното работно време.
5. Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие – нови възможности пред работодателите.
6. Всичко, което следва да знаят работодателите за извънредния труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, ограничения пред работодателите за възлагане на извънреден труд.

14.15 – 17.30 – лектор Вержиния Заркова
ІІ. Нови моменти в социалното и здравното осигуряване.
1. Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Поредност при сумиране на доходите при един и повече осигурители – разлика при осигурителния и здравноосигурителния доход. Кръг на лицата, осигурени върху минимален праг и минимална работна заплата. Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване.
2. Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2018 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица.
3. Промени в Закона за здравното осигуряване.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. При регистрация до 7 януари 2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
204 пъти