Трансферно ценообразуване. Нови правила за изготвяне на документацията

Време на провежданена 28.01.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
До 7.01.2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Лектори / участнициДесислава Калудова
Програма10.00 - 17.15 ч.
Въведение.
Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК). Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР). Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени.
Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
– Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
– Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)
Анализ на съпоставимостта.
Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
- Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус.
- Метод на пазарните цени. Казус.
- Метод на увеличената стойност. Казус.
Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:
- Метод на транзакционната нетна печалба. Казус.
- Метод на разпределената печалба. Казус.
Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:
- Задължени лица
- Съдържание на документацията
- Срокове
- Санкции
Въпроси.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
При регистрация до 7 януари 2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци, Счетоводство
170 пъти