Промени в ЗКПО и ЗДДС за 2019 г.

Време на провежданена 25.01.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеПловдив, хотел “Интелкооп”, ул. „Константин Нунков” 13А, зала А
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
До 7.01.2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Лектори / участнициСлавея Куртева, Даниела Даракчиева
Програма10.00 – 13.30 ч. – Промени в ЗКПО за 2019 г.
Лектор: Славея Куртева, данъчен консултант по преки данъци
1. Промени в ЗКПО, в сила от 01.01. 2019 г.
2. Данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи за лични нужди.
- избор на облагане;
- разходи, подлежащи на облагане;
- данъчна основа;
- документална обоснованост;
- деклариране и внасяне.
3. Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.
4. Годишното данъчно приключване на 2018 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи);
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация);
- Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели;
- Данъчно третиране на счетоводни и други грешки;
- Пренасяне на данъчна загуба;
- Данъчно третиране на дивиденти;
- Данъци върху разходите.
5. Данъчна и съдебна практика.

14.15 – 17.30 ч. – Промени в ЗДДС за 2019 г.
Лектор: Даниела Даракчиева, експерт по ЗДДС
1. Промени, свързани с Европейските директиви: Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 г., Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 г., Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г.
2. Промени, свързани с отстраняване на несъответствия в ЗДДС с правилата на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност.
3. Промени, свързани с констатирани несъответствия с правото на ЕС.
4. Промени, в резултат на констатирани от Европейската комисия неизпълнения на Република България и открити процедури за нарушение.
5. Промени, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.
6. Други промени.
7. Актуална административна и съдебна практика.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
При регистрация до 7 януари 2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
284 пъти