Практическо приложение на Регламента за защита на данните и промени в националното законодателство ЗЗЛД

Време на провежданена 26.02.2019, с начален час 9,30ч.
Място на провежданеСофия
виж на картата
Цена с ДДС228 BGN
Цената е валидна до 25.01.2019г.
Лектори / участнициадв.Десислава Кръстева,CIPP/E, CIPM,д-р М.Захариев
Програма
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” Ви канят да вземете участие в обучение на 26.02.2019 г. на тема:
Практическо приложение на Общия регламент за защита на данните и промени в националното законодателство в областта на защитата на личните данни
26.02.2019 г. начало: 09:30 ч.
Място на провеждане: Хотел Хемус
Лектори: адвокат Десислава Кръстева CIPP/E, CIPM
Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),
съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“
адв. д-р Мартин Захариев - адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“
и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.
Освен темите, свързани с прилагането на практика на ОРЗД, по време на обучението се дискутира темата за състоянието на текущото законодателство и промените, които са предвидени към момента в ЗИДЗЗЛД, във връзка с ОРЗД и ролята на Комисия за защита на личните данни. В случай, че към датата на обучението настъпят промени в националното законодателство (законопроектът влезе в сила), то те ще бъдат коментирани от лекторите.
9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците
09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1
Текущо състояние на нормативната уредба – промени в националното законодателство във връзка с GDPR. Основни стъпки по привеждане в съответствие с и по спазване на GDPR.
- Текуща правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила.
- Нужни ли са т. нар. инвентаризация (data mapping) и GAP анализ (анализ на пропуските и съответствието) за спазване на изискванията на GDPR.
- Обхват и как да направим инвентаризация и GAP анализ – на цялата съществуваща дейност, както и за бъдещи дейности.
- Privacy by Design
Лектор: адв. Десислава Кръстева
11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза
11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2
Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (1)
- Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност);
- Валидни основания за обработва на лични данни – нужно ли ни е съгласие?
- Отчетност;
- Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни;
- Надлежни инструменти за трансфер на данни към трети страни;
Лектор: адв. Десислава Кръстева

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка
14:00 ч. – 15:00 ч. Тема 3
Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (2)
- Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?
- Сертификация – нужно ли е специално сертифициране и ако да, какво трябва да е то?
- Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД.
Лектор: адв. Десислава Кръстева
15:00 ч. – 16:00 ч. Тема 4
Специфични дейности по обработване на лични данни
- Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама. Същност и практически ползи за организациите. Допустимост и правни гаранции за субектите на данни.
- Защита на личните данни при видеонаблюдение. Правна уредба на видеонаблюдението според Конституцията и законите на България. Информиране на субектите на данни.
Лектор: адв. д-р Мартин Захариев
16:00 ч. – 16:30 ч. – Кафе пауза
16:30 ч. – 17:30 ч. Тема 4
Вътрешноорганизационни аспекти на защитата на личните данни в предприятието
- Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията, с надзорния орган и субектите на данни. Задачи на ДЛЗД.
- Защита на личните данни на работниците и служителите. Правни основания за обработване на лични данни при подбор, при сключване и изпълнение на трудовия договор. Обработване на лични данни на бивши служители.
- Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?
Практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679
Лектор: адв. д-р Мартин Захариев

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
е–mail: magisterd@abv.bg тел. 08888 07 911 Денислава Рускова www.magisterdixit.net

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia
В цената на обучението са включени: 8 уч.часа лекции, две кафе паузи, папка с материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение за защита личните данни.
Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 20.02.2019г.!

ЦЕНИ за РАННА РЕГИСТРАЦИЯ и ПЛАЩАНЕ до 25.01.2019г.
За един участник – ( 190 лв. без ДДС) 228 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (180лв. без ДДС )216 лв. с вкл. ДДС за участник

ЦЕНИ нормална регистрация след 25.01.2019г.:
За един участник – ( 220 лв. без ДДС) 264 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (195лв. без ДДС )234 лв. с вкл. ДДС за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Условия и цениПредварително плащане по банков път!
Публикувал семинараРускова
Организатор на семинараМагистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД
Телефон0888807911
Имейлmagisterd@abv.bg
Сайтwww.magisterdixit.net
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ, Други
326 пъти