Промените в данъчното и осигурително законодателство

Време на провежданена 01.02.2019, с начален час 10:00
Място на провежданегр. София 01.02.2019 г. хотел Славянска беседа
виж на картата
Цена с ДДС84 BGN
Лектори / участнициПетър Захариев, данъчен експерт НАП
ПрограмаПетък 10-14 часа Промените в данъчното и осигурително законодателство през 2019 г.
Заяви участие

1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за корпоративното подоходно облагане

2. Промени в Закона за данък върху добавената стойност

3. Промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройство на продажби в търговските обекти , изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

4. Промени в Закона за местните данъци и такси

5. Промени в осигурителното законодателство
Условия и цениЦени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:

„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF

e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010;
www.skf-bg.com
Публикувал семинараGeshkov
Организатор на семинара„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
Телефон0877 281010
Имейлmarketing@skf-bg.com
Сайтwww.skf-bg.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
376 пъти