Изменения и допълнения в ЗДДС през 2019 г.

Време на провежданена 31.01.2019, с начален час 15:00
Място на провежданегр. София
виж на картата
Цена с ДДС50 BGN
Лектори / участнициКалина Златанова (данъчен консултант)
Програма
Регистрация: 14:30 ч.
Начало: 15:00 ч.

1. Промени, свързани с определяне на данъчната основа.
2. Промени в обхвата на освободените доставки.
3. Промени, свързани с режима на корекции на данъчен кредит.
4. Промени в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път.
5. Издаване на фискалният/системният бон, регистриращ продажбата на стоки или услуги чрез електронен магазин.
6. Нов режим при продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.
7. Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.
Условия и цениЧленове на АССП: безплатно (до двама участници);
Нечленове на АССП: 50 лв/участник
Публикувал семинараASSP
Организатор на семинараАССП
Телефон0886 777 099
Имейлoffice@apac-bg.org
Сайтwww. apac-bg.org
В категорияДанъци
342 пъти