От април Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е член на БСК

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) бе поканена за членство от Българска стопанска камара (БСК). След като изпълни критериите, АССП стана член на БСК от април тази година. БСК е една от най-големите работодателски организации, обединяваща фирми и сдружения от над 100 браншови организации от различни отрасли на икономиката на България.

Чрез членството си в камарата, АССП ще продължи да работи в полза на счетоводната професия и своите членовете. АССП активно ще участва в различните инициативи на БСК, като всички членове на асоциацията са поканени да се включват и обсъждат различните предложения и мероприятия.

Също така АССП е член на КРИБ от 2007 година. Асоциацията има съвместни инициативи и участия в Комитета по „Данъци и право”, Комитета по „Човешки ресурси”, Комитета по „Европейски фондове и програми” към конфедерацията.

АССП благодари на КРИБ и БСК за доброто сътрудничеството и реакция по отношение на действията срещу внесените лобистки поправки в Закона за адвокатурата.
6239 1 Коментар