Новини от Националната среща на счетоводните предприятия

Новини от Националната среща на счетоводните предприятияПри изключително висок интерес премина втората за тази година Национална среща на счетоводните предприятия, организирана от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Асоциацията традиционно дискутира със своите членове най-актуалните въпроси за счетоводния бизнес и счетоводната професията. На срещата бяха поканени и много външни счетоводни предприятия и счетоводители.Темите

В първата част Николай Петков, директор на Дирекция „Управление на риска“ в НАП, направи презентация относно идентифицираните рискове от укриване на данъци и осигуровки, във връзка с планираните проверки и ревизии на счетоводни предприятия. Петков посочи, че подобен анализ и кампания за данъчни ревизии е предвидена и за адвокати и юристи през 2016-2017 г. По време на интересната дискусия участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и изразят притеснения си.

Във втората част Росен Иванов, директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в НАП посочи важността на правилното третиране на ползването на фирмени активи за лични цели и свързаните с това данъци. Гост бе д.е.с Велин Филипов, зам.-председател на ИДЕС, който постави пред НАП няколко неизяснени моменти във връзка с облагането на личното ползване.

За АССП

Катя Крънчева, председател на АССП, обобщи работата на организацията през годината и отбеляза, че усилията са били насочени върху т. нар. данък „уикенд“ и нормализирането на облагането на личното ползване и изясняването на спорните моменти. Друг важен момент във фокуса на АССП е лобисткия проект за изменение на Закона за адвокатурата, чиито текстове накърняват интересите на счетоводните фирми, много други професии и на бизнеса като цяло. Работата на асоциацията срещу него продължава, съвместно с десетки други организации и институции. Крънчева отбеляза, че след като асоциацията е била информирана за готвените данъчни ревизии на счетоводните фирми, АССП е инициирала срещи с НАП, уведомила е своите членове, като им е предоставила анализа на риска на приходната администрация, свързан с укриването на приходи от счетоводни услуги, както и други полезни материали и информация.

Главни цели на АССП са развитието на счетоводните услуги, практически ползи за членовете, защита на счетоводния бизнес и издигане на авторитета на счетоводната професия след обществото. Членове на АССП, организират клубни сбирки и мероприятия, на които поставят интересни работни теми, предоставят и разменят материали и know-how. Председателят на АССП покани всички присъстващи счетоводни предприятия, които не са членове на асоциацията, да се присъедините към организацията до края на декември, и се ангажира да предостави събраните полезни материали от тази година на новите членове.
7146 Коментирай