Новини » Новини и акценти

Галя Димитрова е новият изпълнителен директор на НАП

Галя Димитрова е новият изпълнителен директор на НАП

7139
Досегашният директор на Агенцията става заместник-министър. Новият директор на Националната агенция за приходите ще е...
Успешно приключи данъчната кампания

Успешно приключи данъчната кампания

2109
Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи в офисите на НАП. Подадени са...
Публикувани са промени в НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Публикувани са промени в НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

11543
В ДВ, бр. 28 от 04. 04. 2017 г. е обнародвано ПМС № 59 от...
Какво се променя в Правилника за прилагане на ЗДДС

Какво се променя в Правилника за прилагане на ЗДДС

32536
В ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Правилника за...
Служебно съобщение: Нова банкова сметка на КиК Инфо

Служебно съобщение: Нова банкова сметка на КиК Инфо

3175
Уважаеми потребители с абонамент, Бихме искали да Ви уведомим, че променихме обслужващата си банка. Детайли...
Становище на МТСП относно командироването на международните шофьори

Становище на МТСП относно командироването на международните шофьори

17852
Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата...
Деклариране на ЕКАТТЕ в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

Деклариране на ЕКАТТЕ в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

67500 135
В Държавен вестник бр. 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и...
Указание на МФ за прилагане на чл. 53-62 от Закона за счетоводството

Указание на МФ за прилагане на чл. 53-62 от Закона за счетоводството

10619
Министърът на финансите издаде указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията...
Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

95905 89
Микропредприятията представляват над 90% от предприятията в България и затова обръщаме специално внимание на минималните...
За месец НАП образува 8000 изпълнителни дела за неплатени данъци

За месец НАП образува 8000 изпълнителни дела за неплатени данъци

7166
8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са...