До 15 декември можем да променим авансовите вноски по ЗКПО за 2014 без лихви

Често в практиката прогнозираните авансови вноски по ЗКПО се оказват доста далеч от дължимия годишен корпоративен данък. Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък, съпроводено с проверки или ревизии.

В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията през годината сами да намаляват или увеличават своите авансови вноски, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък. Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска, а това означава, че това е последната дата, до която предприятията имат възможност да преизчислят данъчния си резултат, и ако се налага да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски. Промяната става чрез подаване на декларация по образец в същия срок.

Как можем да помогнем?

В помощ при анализът за това какво да бъде увеличението или намалението на авансовите вноски, ние ви предлагаме един от изчислителните модули от сайта КиК Инфо: Калкулатор за промяна на авансови вноски ЗКПО.

Чрез този калкулатор може да се направят изчисления, какво да бъде увеличението или какво да бъде намалението на авансовата вноска (тримесечна или месечна), така че НАП да не начислява лихви, ако е декларирано по-малка авансова вноска, и съответно колко е надвишението при внесени по-високи авансови вноски и отчетена реално по-ниска данъчна печалба.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?
  • Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.
  • Когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20% се дължи лихва.

Внимание: Не всички предприятия са задължени да правят авансови вноски

Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните, чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лева, не правят авансови вноски за корпоративния данък.

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лева, а всички останали данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски.

В помощ при изчисляването на самите размери на месечните или тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, ние сме създали друго онлайн приложение. В този случай можете да използвате другия ни калкулатор Калкуратор авансови вноски ЗКПО.
Катя Крънчева
Публикации: 1873 / 1270
Катя Крънчева е управител на Счетоводна Кантора К и К - дългогодишен партньор на редица малки и средни български и чужди фирми и създател на сайта КиК Инфо - платформа за данъци и счетоводство*. Счетоводна Кантора К и К е член на Integra International, международна счетоводна организация с покритие в над 50 държави, с над 170 представителни офиса по света. В България Счетоводна Кантора К и К е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП).
11747 Коментирай