Безплатно: Споразумение на защита на данните между счетоводна кантора и клиент

Уважаеми колеги,

Във връзка с множеството запитвания, публикуваме нашето примерно споразумение по чл. 28 от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Според регламента всеки клиент следва да сключи такова споразумение с обработващите, на които предоставя лични данни, а това несъмнено са счетоводните кантори.По отношение на личните данни, предоставени от клиент на счетоводна кантора:
  • Счетоводната кантора е Обработващ лични данни;
  • Клиентът е Администратор на лични данни.
Съставили сме споразумението по целесъобразност кратко, за да не се налагат в последствие чести актуализации, във връзка с промени в тълкуването и законодателството или други фактори, които могат да налагат преподписването му. Отчитаме и факта, че логистиката по събирането на подписите от клиентите в една счетоводна кантора понякога е трудна.

Нашето мото по отношение на GDPR е “Не го усложнявай” или “Keep it simple”!

Примерното споразумение е неразделна част от основния договор за счетоводно обслужване.

Можете да го изтеглите от тук: СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Нашето разбиране за ангажирането на друг обработващ като подизпълнител съвпада с това на представителя на Комисията за защита на личните, обяснено в семинар тук в 4 ч. и 54 мин. от видеото.

Текстовете в споразумението изцяло се движат по регламента, като сме предвиди някои уточнения, например:
  • Уточнение, че цените на счетоводните услуги, посочени в основния договор за счетоводно обслужване, не включват посочените нови дейности и ангажименти, вменени на канторите, съгласно чл. 28 от GDPR и разходите по одити, съдействия и др. се поемат от клиента;
  • С оглед на избягване на всякакво съмнение, какво следва да се разбира под документирано нареждане за обработка на данни от клиента.

Моля, обърнете внимание, че упоменатите предприети технически и организационни мерки за съответствие с GDPR могат да бъдат различни за всяка кантора.

Темата предстои да бъде допълвана и развивана. Може да проследявате промените в настоящата статия. 
*
Катя Крънчева
Публикации: 1873 / 1270
Катя Крънчева е управител на Счетоводна Кантора К и К - дългогодишен партньор на редица малки и средни български и чужди фирми и създател на сайта КиК Инфо - платформа за данъци и счетоводство*. Счетоводна Кантора К и К е член на Integra International, международна счетоводна организация с покритие в над 50 държави, с над 170 представителни офиса по света. В България Счетоводна Кантора К и К е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП).
28045 1 Коментар