Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 27 ноември 2017 г.

1101 Коментирай
Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация ще се издават до 27 ноември 2017 г.

Националният осигурителен институт разпространи съобщение, че териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 27 ноември 2017 г. включително.

Последната дата, на която лицата могат да постъпват в изпълнителите на дейността, е 28 ноември 2017 г.

Тази година програмата стартира на 3 април и за нейното финансиране е предвидена сума от 20 103 061 лв. До момента са издадени 45 700 удостоверения, като се очаква до приключване на програмата още 1 500 лица да ползват парична помощ за профилактика и рехабилитация.

1101