Три награди заслужи НОИ за добри практики в държавната администрация

947 Коментирай
Три награди заслужи НОИ за добри практики в държавната администрация

Националният осигурителен институт (НОИ) спечели три награди от престижния конкурс на Института за публична администрация (ИПА) за добри практики в държавната администрация за 2017 г.

Голямата награда в категория „Технологични решения за открито управление“ завоюва „Национална система за отпускане и изплащане на пенсиите“. Отличеният проект представлява централизирана уеб-базирана вътрешна информационна система, чрез която се въвеждат, валидират, обработват и съхраняват данните за отпускане и изплащане на пенсиите. Той поддържа както основните работни процеси в НОИ, така и процесите по мониторинг, контрол и отчитане на изпълнението. Разработен е изцяло с вътрешен капацитет на института и чрез него се повишава качеството на обслужване на гражданите чрез представянето на услуги, заявявани и доставяни по различни канали, включително и по електронен път.

Второ място в същата категория бе присъдена на разработения и прилаган от териториалното поделение на НОИ в Кърджали на местно ниво електронен обмен на данни с над 20 институции. Въведената практика бе оценена високо заради сериозния си принос за намаляване на административната тежест за осигурителите и осигурените лица в област Кърджали.

Със специална грамота в категория „Социална отговорност и социално предприемачество“ бяха отличени станалите традиционни българо-германски консултационни дни. Индивидуалните консултации по пенсионни въпроси на съвместни експертни екипи от България и Германия бяха определени като социално значима практика с устойчив характер.

Конкурсът за добри практики в държавната администрация на ИПА се провежда всяка година и в него участват проекти на представители на централното и общинското управление. През 2017 г. категориите, в които бяха връчени наградите, бяха три - „Управление на хората“; „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност и социално предприемачество“.

947