Среден осигурителен доход за страната за месец юли 2017 г.

510 Коментирай
Среден осигурителен доход за страната за месец юли 2017 г.

Националният осигурителен институт разпространи информация за размера на средния осигурителен доход за България за месец юли 2017 г., а именно: 811,75 лева.

Стойността на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2017 г. е 797,70 лв.

От НОИ напомнят, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

510