Среден осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г.

1460 Коментирай
Среден осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2017 г. е 795,09 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г. е 773,45 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

1460