Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г.

1277 Коментирай
Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г.

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2017 г. е 834,57 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г. е 811,27 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

1277