Среден осигурителен доход за страната за месец май 2017 г.

928 Коментирай
Среден осигурителен доход за страната за месец май 2017 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2017 г. е 814,36 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г. е 789,50 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

928