Среден осигурителен доход за страната за месец август 2017 г.

1620 Коментирай
Среден осигурителен доход за страната за месец август 2017 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2017 г. е 804,44 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г. е 801,86 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

1620