Онлайн анкета оценява качеството на предлаганата от НОИ статистическа информация

922 Коментирай
Онлайн анкета оценява качеството на предлаганата от НОИ статистическа информация

Стартира онлайн проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от статистическата информация, произвеждана и публикувана от Националния осигурителен институт (НОИ).

Специално и детайлно разработената за целта анкетна карта е изпратена на около 70 заинтересовани страни - държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, образователни и научни институции и др. Анкетната карта е достъпна за всички и на интернет страницата на НОИ.

С търсената обратна връзка и препоръките по отношение на достъпността, надеждността, актуалността и качеството на публикуваната статистика, НОИ се стреми по-точно да определи силните и слабите страни на статистическите данни за държавното обществено осигуряване. В резултат институтът ще може да планира и да предприема конкретни стъпки към постигане на още по-високи стандарти за адекватност, точност, навременност, достъпност, яснота.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на интернет страницата на НОИ в обобщен вид. Анонимността на участниците и конфиденциалността на отговорите са напълно гарантирани.

922