Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на наредба, регламентираща реда за избор на осигуряване

1246 Коментирай
Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на наредба, регламентираща реда за избор на осигуряване

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) на свое заседание днес разгледа и утвърди единодушно проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмена на информация.

За заместник-председател на съвета от квотата на работодателите бе избрана Румяна Георгиева от КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). На заседанието си от 2 юли т.г. Надзорният съвет избра за заместник-председател като представител на национално представените синдикални организации президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

1246