НОИ с признание за внедряване на европейски модел за управление на качеството

850 Коментирай
НОИ с признание за внедряване на европейски модел за управление на качеството

Общо 14 администрации от публичния сектор, сред които и Националният осигурителен институт (НОИ), получиха сертификат за „Коректен CAF потребител" след извършена външна оценка от Института по публична администрация (ИПА).

Оценката е във връзка с приключилия първи проект за внедряване на модела CAF в администрациите от публичния сектор по оперативна програма „Добро управление", осъществен с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейския съюз.

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен от публичния сектор за публичния сектор. CAF се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси и процеси. Моделът CAF е достъпен в публичното пространство, той е безплатен и лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност.

Етикетът „Коректен CAF потребител" на практика е официално признание за колективните усилия на служители от НОИ с различни длъжности от различни йерархични нива и същевременно знак за необходимостта да продължи процесът на усъвършенстване чрез по-нататъшно прилагане на модела.

Междувременно в конкурса на ИПА за добри практики в администрацията през 2018 г. бяха отличени две от териториалните поделения на института: в Хасково - за внедрената в приемните система за управление на потока от клиенти, и в Кърджали - за активна доброволческа дейност чрез основаване на дружество на Българския червен кръст към териториалното поделение в града.

850