Делегации от Виетнам и от Молдова се запознаха с българския опит в социалното осигуряване

851 Коментирай
Делегации от Виетнам и от Молдова се запознаха с българския опит в социалното осигуряване

Специалисти от Националната служба за социално осигуряване на Република Молдова (НССО) посетиха Националния осигурителен институт (НОИ) с интерес към организацията на работните процеси в българската институция.

НССО е в процес на реформиране на пенсионната система и оптимизиране на основните процеси, както и реорганизиране на териториалните си служби. Така молдовските гости акцентираха интереса си към процедурите на обществени поръчки, структурата, функциите и управлението на териториалните служби на НОИ, управлението на документооборота, програмата за профилактика и рехабилитация. На място молдовските експерти се запознаха с организацията на работа в териториалното поделение на НОИ – Пловдив.

По-рано през декември т.г. на работно посещение в България бе и делегация на Агенцията за социална сигурност на Виетнам. Тази агенция е на директно разпореждане на министър-председателя, отговорна за реализиране на държавната политика в областта на социалното и здравното осигуряване, както и за управлението на националните здравноосигурителни и пенсионни фондове и на фонд „Безработица“.

Визитата в България се проведе в контекста на реформата на нормативната база на Виетнам в социалното и здравното осигуряване и нуждата на страната от обмяна на опит и експертиза по прилагането в практиката на мащабните нововъведения. Агенцията е получила препоръка да проучи опита на България в областта на социалната сигурност от регионалния офис на Международната организация по труда във Виетнам и други международни партньори.

Десетчленната делегация бе запозната с българската социалноосигурителна система и със системата за превантивен контрол при злоупотреби със социалните осигуровки в България и в Европейския съюз. Бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата при разширяване на обхвата на осигурените лица в България, механизмите за одит и финансов контрол, подходите за балансиране на приходите и разходите по осигурителните плащания.

851