Публикувано е становище за промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.