Публикувана е декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод

851 Коментирай
Публикувана е декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод

Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубриката За бизнеса/Данъци/Документи-данъци.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. с баркод

 

 

851