Действията на НАП в „Емко“ нямат връзка с процедурите за лиценза на дружеството

173 Коментирай
Действията на НАП в „Емко“ нямат връзка с процедурите за лиценза на дружеството

От сайта на НАП разпространиха съобщение, че действията на приходната агенция по случая с „Емко“ са основани изцяло на закона и нямат никаква връзка с процедурите около лиценза на дружеството. Посещението, извършено на 06 октомври от служители на НАП е свързано с ревизия на трето лице, започнала от органите на приходната администрация през 2015 година. През април 2015 г. НАП е запорирала поименни акции в капитала на „Дунарит", притежавани от третото лице. Запорът е вписан и в Търговския регистър.  

През  юни 2017 г. органите на НАП са установили, че основен акционер в „Дунарит“ вече не е третото лице, а „Емко“. Подобна промяна не би следвало да е възможна, защото прехвърлянето на акции, върху които е наложен запор не е допустимо от закона. Във връзка с това публичните изпълнители на НАП София са опитали неколкократно – писмено и чрез лично посещение в офисите на „Емко“, в началото на септември 2017 г. да изяснят  местонахождението на запорираните  акции, за да бъдат иззети, каквото е изискването на закона, както и връзката на „Емко“ с тях.

От НАП допълват също, че досегашните опити на служителите на агенцията да получат отговор на въпросите по започналата проверка, са останали без резултат, поради което е извършено ново посещение в петък със съдействието на органите на МВР. Публичните изпълнители на НАП отново са поискали  информация и предаване на акциите, но са получили отговор от служители на „Емко“, че не знае къде се намират ценните книги. За действията си от днес служителите на НАП са съставили протокол, съгласно разпоредбите на ДОПК. 

173