Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

214 Коментирай
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор има за цел решаване на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; предприемане на мерки за изпълнение на други препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и Световна банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и произтича от въвеждането в националното законодателство на промени, произтичащи от ангажиментите на Република България по въвеждането в националното право на законодателството на Европейския съюз, вследствие на които се възлагат допълнително правомощия на националните надзорни органи.

 

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари"
E-mail: rfp@minfin.bg

 Дата на откриване: 12.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
214