Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

161 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

С приемането на проекта на Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки се цели да се осигури изпълнението на чл.229а от ЗОП.  Освен това, се цели да се постигне определяне на условията и реда за вписване на външни експерти, както и  правилата за възлагане извършването  на техническите проверки.

 

Отговорна дирекция: Агенция по обществените поръчки
E-mail: p.dimitrova@aop.bg

 Дата на откриване: 02.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 02.11.2017 г.
161