Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

271 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица разпоредбите ѝ се привеждат в съответствие промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1януари 2019 г., свързани с кръга на осигурените лица. Цели се уеднаквяване на използваната терминология и с други нормативни актове – Кодекса на труда, Закона за независимите оценители и Закона за независимия финансов одит.

С прецизирането на разпоредбите се създава по-голяма яснота за лицата.Дата на откриване: 12.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2019 г.
271