Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

441 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Целта на предлаганите промени в посочения нормативен акт е оптимизиране на възможностите за изпълнение на възложените функции на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Оптимизирането на структурата на АДФИ е предпоставка за оптимизиране на натовареността на финансовите инспектори, увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри и ще доведе до по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контролните функции на агенцията.

 

Отговорна дирекция: Агенция за държавна финансова инспекция
E-mail: adfi@adfi.minfin.bg

 Дата на откриване: 07.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.4.2019 г.
441