Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

341 Коментирай
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

С проекта на акт се цели оптимизиране и на административния капацитет на териториално ниво, с цел ефективно осъществяване на дейността на митническите органи и засилване на митническия контрол, включително контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления и подобряване на бизнес климата. В резултат на оптимизирането и преструктурирането на администрацията на централно ниво, ще се засили административният капацитет на териториално ниво.

 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 06.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 06.12.2017 г.
341