Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

986 Коментирай
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

С предложените промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. се предвижда валидиране на уникалния контролен номер (УКН) на еАДД (акцизния данъчен документ) при подаване на данни за доставени количества течни горива по документ чрез ЕСФП, чрез баркод четец. Целта на направеното предложение е  да се избегне въвеждане на номера на УКН от операторите в обекти с ЕСФП, които не са намерени в базата данни на НАП, както и да се повиши достоверността на информацията в програмен продукт „Фискални устройства с дистанционна връзка“, която се обменя с информационна система „Контрол на горивата“.

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 22.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.1.2018 г.
986