Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

305 Коментирай
Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да приеме нова Методика за определяне на линията на бедност за страната.

Най-често използваната линия на бедност в страните от ЕС е определената по методология на Евростат, от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“. Всички документи на ЕК в областта на бедността и социалната защита стъпват на данните от изследването SILC. Данните са международно сравними и се използват широко от Европейската комисия за проследяване напредъка на страните и обвързаността с Европейския семестър и мониторинг на националните и общоевропейските постижения.

Чрез новата методика ще се гарантира по-добро целеполагане, формулиране, прилагане и мониторинг на социалните политики, особено по отношение на политиките, насочени към повишаване на жизненото равнище на населението, ефективна защита на правата на хората с увреждания и ограничаване на бедността.Дата на откриване: 09.8.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 09.9.2019 г.
305