Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

382 Коментирай
Проект на  Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

 

От 01.01.2019 г. влезе в сила нов Закон за хората с увреждания (ЗХУ), а от  02.04.2019 г. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В съответствие с чл. 51 от ЗХУ, както и в изпълнение на стратегическите и оперативни цели, заложени в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г., за първи път в България се въвежда нова форма на заетост за хора с множество трайни увреждания - защитената заетост.

 

Основният документ, определящ условията и механизма за финансиране на проектен принцип създаването на центрове за защитена заетост със средства от държавния бюджет и регламентиран в чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е Методика, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания (АХУ).  

 

В тази връзка е разработен  Проект на  Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост, в съответствие с новата правна рамка.

 

 Дата на откриване: 08.7.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 07.8.2019 г.
382