Новини » Казуси и статии

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

5638
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Колко дни платен годишен отпуск се полагат по...
Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

6172
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор Издава ли се служебна бележка за...
Облагане при продажба на дружествени дялове

Облагане при продажба на дружествени дялове

5590
Отговаря Иван Симов – регистриран одитор Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на...
Едностранно напускане на съдржник в ООД

Едностранно напускане на съдржник в ООД

4813
Прекратяването на членството на съдружник в ООД (независимо от причините за това) е често срещана...
Групов трудов договор

Групов трудов договор

3462
Отговаря Нина Манолова - адвокат Ние сме самостоятелна строителна бригада от 30 души. Обикновено ни...
Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

4696
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - д.е.с., регистриран одитор Дружеството е с предмет на дейност...
Облагане на сделки за извършване на СМР

Облагане на сделки за извършване на СМР

3908
Oтговаря Лиляна Пенева – данъчен консултант Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор,...
Търговска фирма и търговска марка

Търговска фирма и търговска марка

4012
Често в съзнанието на потребителите търговска фирма и търговска марка представляват едно и също нещо....
Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

9331
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Въпросът се отнася до чл....
Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

4415
Отговаря Христо Досев - д.е.с, регистриран одитор Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА...