Новини » Казуси и статии

Едностранно напускане на съдржник в ООД

Едностранно напускане на съдржник в ООД

3778
Прекратяването на членството на съдружник в ООД (независимо от причините за това) е често срещана...
Групов трудов договор

Групов трудов договор

2563
Отговаря Нина Манолова - адвокат Ние сме самостоятелна строителна бригада от 30 души. Обикновено ни...
Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

3641
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - д.е.с., регистриран одитор Дружеството е с предмет на дейност...
Облагане на сделки за извършване на СМР

Облагане на сделки за извършване на СМР

2977
Oтговаря Лиляна Пенева – данъчен консултант Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор,...
Търговска фирма и търговска марка

Търговска фирма и търговска марка

2975
Често в съзнанието на потребителите търговска фирма и търговска марка представляват едно и също нещо....
Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

7762
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Въпросът се отнася до чл....
Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

3425
Отговаря Христо Досев - д.е.с, регистриран одитор Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА...
Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

3454
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - регистриран одитор Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕООД по...
Превръщане на един вид срочен трудов договор в друг вид

Превръщане на един вид срочен трудов договор в друг вид

3656 1
Отговаря Гошо Мушкаров- д-р по икономика В началото на учебната година с учителка е сключен...
Особен залог

Особен залог

8120 1
В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по...