Новини » Казуси и статии

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

Облагане на доходи по ЗДДФЛ

5291
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор Издава ли се служебна бележка за...
Облагане при продажба на дружествени дялове

Облагане при продажба на дружествени дялове

4805
Отговаря Иван Симов – регистриран одитор Въпрос: Българско юридическо лице – ЕООД, със собственик на...
Едностранно напускане на съдржник в ООД

Едностранно напускане на съдржник в ООД

4087
Прекратяването на членството на съдружник в ООД (независимо от причините за това) е често срещана...
Групов трудов договор

Групов трудов договор

2856
Отговаря Нина Манолова - адвокат Ние сме самостоятелна строителна бригада от 30 души. Обикновено ни...
Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

Определяне категорията на данъчен амортизируем актив

3968
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - д.е.с., регистриран одитор Дружеството е с предмет на дейност...
Облагане на сделки за извършване на СМР

Облагане на сделки за извършване на СМР

3275
Oтговаря Лиляна Пенева – данъчен консултант Въпрос: Българска фирма Х, нерегистрирана по ЗДДС, сключва договор,...
Търговска фирма и търговска марка

Търговска фирма и търговска марка

3297
Често в съзнанието на потребителите търговска фирма и търговска марка представляват едно и също нещо....
Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

8250
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Въпросът се отнася до чл....
Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

3731
Отговаря Христо Досев - д.е.с, регистриран одитор Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА...
Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

3814
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - регистриран одитор Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕООД по...