Новини » Казуси и статии

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

Данъчно третиране на доходите от дивидент в полза на местно физическо лице

3133
Отговаря Христо Досев - д.е.с, регистриран одитор Фирма, регистрирана по ДДС, упражняваща дейност, притежава ДМА...
Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон

3147
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - регистриран одитор Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕООД по...
Превръщане на един вид срочен трудов договор в друг вид

Превръщане на един вид срочен трудов договор в друг вид

3406 1
Отговаря Гошо Мушкаров- д-р по икономика В началото на учебната година с учителка е сключен...
Особен залог

Особен залог

7559 1
В стопанския живот често се налага да се сключват договори, при които едната страна по...
Продажба на активи

Продажба на активи

2854
Отговаря Али Вейсел - д.е.с. През 2008 г. чужд гражданин регистрира дружество (ЕООД) в България....
Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове

Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове

3293
Нина Манолова – адвокат Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването,...
Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

2663
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Как се определя лицето, което изпълнява функциите на...
Включване на кредитно известие за бонус оборот в дневниците по ЗДДС

Включване на кредитно известие за бонус оборот в дневниците по ЗДДС

4392
Отговаря Лиляна Панева - данъчен консултант Фирма има договор с доставчик от Общността за доставки...
Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

3563
Отговаря Лорета Цветкова – данъчен експерт Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е регистриран по...
Рискове при покупка на недвижим имот

Рискове при покупка на недвижим имот

6989
адв. Димитър Кавалджиев Покупката на недвижим имот почти винаги е свързано с подробно проучвaне и...