Новини » Казуси и статии

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

2868
Отговаря Андрей Александров - д-р по трудово и осигурително право Има ли олекотен режим за...
Най-честите хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит

Най-честите хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит

5295
Както е известно правото на приспадане на данъчен кредит съгласно ЗДДС възниква при извършена реална...
Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от протокол

Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от протокол

3292
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружество с основна дейност търговия с медицински и...
Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО

25770
Калкулатор: Слаба капитализация по ЗКПО Данъчното регулиране на слабата капитализация се изразява в това, че...
Административно обжалване на ревизионен акт

Административно обжалване на ревизионен акт

4404
Нормите за счетоводна отчетност и дънъчното законотодателство като цяло образуват лабиринт от изисквания, които стопанските...
Определянe на обезщетението за майчинство за първата година

Определянe на обезщетението за майчинство за първата година

10673
Формулите в Калкулатор майчинство са разработени на база правилата от Кодекс на социалното осигуряване и...
Заемане на длъжност въз основа на конкурс

Заемане на длъжност въз основа на конкурс

3573
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Служителка, която е в отпуск поради майчинство, иска...
Амортизация на активи

Амортизация на активи

4269
Отговаря доц. д-р Али Вeйсел - д.е.с. Фирма има земя и построени къщички, които собственикът/управител...
Начисляване на ДДС при продажба на стоки в страна извън ЕС

Начисляване на ДДС при продажба на стоки в страна извън ЕС

3531
Отговаря Христо Досев – д.е.с. Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава оборудване на сръбска...
Особености при отчитане на нощния труд

Особености при отчитане на нощния труд

5837 2
Отговаря Андрей Александров - доктор по трудово и осигурително право Какви са особеностите при отчитането...