Новини » Казуси и статии

Формиране на оборот по ЗДДС

Формиране на оборот по ЗДДС

3124
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са...
Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

6978
Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свързани лица. Отговорност на трето лице –...
Данъци при сделки с недвижими имоти

Данъци при сделки с недвижими имоти

2361
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност...
Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

2339
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на...
Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

3061
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда...
За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

7906 1
С настоящата статия ще обърна внимание на някои въпроси при документирането на доставката на услуги...
Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

2204
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Служител, назначен на срочен трудов договор в администрация,...
Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

2294
Отговаря Андрей Александров - д-р по трудово и осигурително право Има ли олекотен режим за...
Най-честите хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит

Най-честите хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит

4718
Както е известно правото на приспадане на данъчен кредит съгласно ЗДДС възниква при извършена реална...
Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от протокол

Осчетоводяването на кредитно известие не отменя необходимостта от протокол

2683
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружество с основна дейност търговия с медицински и...