Новини » Казуси и статии

Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

9141
Понятието свързани лица има легална дефиниция в § 1 т.3 от ДР на ДОПК, където...
Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

3402
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл....
Формиране на оборот по ЗДДС

Формиране на оборот по ЗДДС

3469
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са...
Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

7441
Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свързани лица. Отговорност на трето лице –...
Данъци при сделки с недвижими имоти

Данъци при сделки с недвижими имоти

2637
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност...
Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

2665
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на...
Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

3345
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда...
За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

8305 1
С настоящата статия ще обърна внимание на някои въпроси при документирането на доставката на услуги...
Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

Прекратяване на трудов договор поради неизплатена заплата

2481
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Служител, назначен на срочен трудов договор в администрация,...
Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване

2581
Отговаря Андрей Александров - д-р по трудово и осигурително право Има ли олекотен режим за...