Новини » Казуси и статии

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

3178 3
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж...
Коригиране на ползван данъчен кредит

Коригиране на ползван данъчен кредит

2068
Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван...
Корекция на ползвания данъчен кредит

Корекция на ползвания данъчен кредит

1770
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: Като физическо лице закупувам кола на...
Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

Възнаграждение за отпуск при кръводаряване

2935 1
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Дължи ли се възнаграждение за дните, в които...
Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки и отписване на вземания

2620
Отговаря доц. д-р Али Вейсел - регистриран одитор Въпрос: Фактури на клиенти от 2011 г....
Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

Данъчно третиране на задълженията по реда на чл. 46 от ЗКПО

2346
Отговаря Христо Досев – д.е.с. Въпрос: Фирма има задължение от 100 000 лв., на което...
Съдебно обжалване на ревизионен акт

Съдебно обжалване на ревизионен акт

2055
След приключване на административната фаза по обжалване на ревизионен акт с издаване на решение по...
Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

4272 3
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ми отговорите на следните въпроси, имащи отношение към...
Осчетоводяване на акт за начет

Осчетоводяване на акт за начет

2443
Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с. След извършена финансова инспекция от АДФИ е изготвен акт за...
Данъчни облекчения за деца

Данъчни облекчения за деца

2257
Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице...