Новини » Казуси и статии

Отчитане на дълготрайни материални активи

Отчитане на дълготрайни материални активи

5461
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Казус: През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3...
Използване на счетоводен софтуер

Използване на счетоводен софтуер

3976
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: С каква нормативна база е уредено...
Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

5377
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката...
Прехвърляне на търговско предприятие

Прехвърляне на търговско предприятие

6296
Прехвърлянето на административно-организационната форма, чрез която се упражнява дадена търговска дейност, от едно лице на...
Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

3644
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право Нашето дружество се намира в гр....
За неустойки не трябва да се издават фактури

За неустойки не трябва да се издават фактури

5906
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с...
Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

8156
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с. Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил, който...
Получени пари по отписано в предишен период вземане

Получени пари по отписано в предишен период вземане

3624
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Получено е плащане по отписано вземане от...
Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

4654
Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор Въпрос: В годишната данъчна декларация, при определяне на слабата...
Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

4984 3
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж...