Новини » Казуси и статии

Използване на счетоводен софтуер

Използване на счетоводен софтуер

2774
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: С каква нормативна база е уредено...
Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

4070
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката...
Прехвърляне на търговско предприятие

Прехвърляне на търговско предприятие

4693
Прехвърлянето на административно-организационната форма, чрез която се упражнява дадена търговска дейност, от едно лице на...
Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

2503
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право Нашето дружество се намира в гр....
За неустойки не трябва да се издават фактури

За неустойки не трябва да се издават фактури

3981
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с...
Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

6466
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с. Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил, който...
Получени пари по отписано в предишен период вземане

Получени пари по отписано в предишен период вземане

2585
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Получено е плащане по отписано вземане от...
Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

3405
Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор Въпрос: В годишната данъчна декларация, при определяне на слабата...
Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

Трудов стаж при намалено и при непълно работно време

4010 3
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли разлика при изчисляването на трудов стаж...
Коригиране на ползван данъчен кредит

Коригиране на ползван данъчен кредит

3034
Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с. Имам дълготраен актив - влекач, който е бракуван...