Новини » Казуси и статии

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

1268
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да...
Отчитане на дълготрайни материални активи

Отчитане на дълготрайни материални активи

2999
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Казус: През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3...
Използване на счетоводен софтуер

Използване на счетоводен софтуер

1840
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: С каква нормативна база е уредено...
Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

3044
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката...
Прехвърляне на търговско предприятие

Прехвърляне на търговско предприятие

3340
Прехвърлянето на административно-организационната форма, чрез която се упражнява дадена търговска дейност, от едно лице на...
Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

Специфики при определяне на код по ЕКАТТЕ

1610
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право Нашето дружество се намира в гр....
За неустойки не трябва да се издават фактури

За неустойки не трябва да се издават фактури

2563
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с...
Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

Корекция на ДДС при продажба на амортизиран актив

4919
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с. Въпрос: При продажба на ДМА – автомобил, който...
Получени пари по отписано в предишен период вземане

Получени пари по отписано в предишен период вземане

1758
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Получено е плащане по отписано вземане от...
Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

Лихви при определяне на регулацията на слабата капитализация в ГДО

2285
Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор Въпрос: В годишната данъчна декларация, при определяне на слабата...