Новини » Казуси и статии

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

2137
Oтговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като...
Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

6807 2
Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко дружество с ограничена отговорност (ООД) има задължително...
Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

9414
адв. Бойчо Момчилов През изминалата година бяха направени съществени изменения в чл.19 от ДОПК, които...
Бюрото по труда не е работодател

Бюрото по труда не е работодател

1836
Отговаря Нина Манолова - адвокат Въпрос: Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж...
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2450
Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право В ДВ, бр. 92 от 17 ноември...
Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

5253
Андрей АЛЕКСАНДРОВ ­– доц., д-р по трудово право В последната година темата за защитата на...
Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

1639
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да...
Отчитане на дълготрайни материални активи

Отчитане на дълготрайни материални активи

3543
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Казус: През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3...
Използване на счетоводен софтуер

Използване на счетоводен софтуер

2280
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: С каква нормативна база е уредено...
Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

3505
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката...