Новини » Казуси и статии

Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

4920
адв. Бойчо Момчилов Безспорно, една от основните цели на промените в чл.19 от ДОПК, е...
Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

2074
Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право От 1 януари 2018 г....
Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

2644
Oтговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като...
Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

7910 2
Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко дружество с ограничена отговорност (ООД) има задължително...
Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

10004
адв. Бойчо Момчилов През изминалата година бяха направени съществени изменения в чл.19 от ДОПК, които...
Бюрото по труда не е работодател

Бюрото по труда не е работодател

2320
Отговаря Нина Манолова - адвокат Въпрос: Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж...
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2894
Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право В ДВ, бр. 92 от 17 ноември...
Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

5713
Андрей АЛЕКСАНДРОВ ­– доц., д-р по трудово право В последната година темата за защитата на...
Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

2080
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да...
Отчитане на дълготрайни материални активи

Отчитане на дълготрайни материални активи

4138
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Казус: През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3...