Новини » Казуси и статии

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на работник в отпуск

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на работник в отпуск

3785
Oтговаря: доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Може ли работник да подаде заявление за прекратяване на...
Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

Отговорност на собствениците за данъчни задължения на притежаваните от тях фирми

6096
адв. Бойчо Момчилов Безспорно, една от основните цели на промените в чл.19 от ДОПК, е...
Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните складове

3132
Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право От 1 януари 2018 г....
Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово право

3821
Oтговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Лице работи при нас на втори трудов договор, като...
Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

10631 2
Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко дружество с ограничена отговорност (ООД) има задължително...
Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

11330
адв. Бойчо Момчилов През изминалата година бяха направени съществени изменения в чл.19 от ДОПК, които...
Бюрото по труда не е работодател

Бюрото по труда не е работодател

3993 2
Отговаря Нина Манолова - адвокат Въпрос: Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж...
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

3919
Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право В ДВ, бр. 92 от 17 ноември...
Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

6731
Андрей АЛЕКСАНДРОВ ­– доц., д-р по трудово право В последната година темата за защитата на...
Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

3078
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да...