Отпаднало правно основание за наредба

Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика

Въпрос: В сила ли е Наредба № 4 от 11.05.1993 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, при положение че е отменено правното основание за нея (чл. 62, ал. 2 от КТ)?

Отговор: В съответствие с действащата ал. 7 на чл. 62 от КТ документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от министъра на труда и социалната политика. Това правомощие на министъра се осъществява посредством разпоредбите на Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор. Нейното действие не е спряно, въпреки отпадането на посоченото в нея правно основание, тъй като посочената ал. 7 на чл. 62 от КТ има същото съдържание и правно действие.
Български законник
Публикации: 671 / 38
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
3771 Коментирай