Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

Казус: При какви условия самоосигуряваща се майка може да получава обезщетение по чл. 54 от КСО - 50% от пълния размер на обезщетението?

Отговор: Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност, старост и смърт. Те могат доброволно да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство и ако отговарят на условията по чл. 52а от Кодека за социално осигуряване (КСО), да получават парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО за времето докато детето навърши 2 години.
Такава самоосигуряваща се майка има право да получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО, ако в този период започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство (чл. 54, ал. 1, т. 2 от КСО).
Български законник
Публикации: 671 / 38
„Български законник“ и нейният екип от специалисти от 1992 г. насам издава професионално ориентирана литература за счетоводители. Издания: сп. „Български законник“, в. „Седмичен законник“, в. „Главен счетоводител“ и Счетоводно-правната информационна система „Експертис“.
3232 Коментирай