Нова книга: „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“

Петър Петров, MCs, бизнес консултант
PETROV & Co.


Джоузеф Кенеди, новият Закон за счетоводството и вечерните новини

На 28 октомври 1929 година, понеделник, Джоузеф (Джо) Патрик Кенеди, бащата на бъдещият американски президент Джон Кенеди, е продал всичките си акции на борсата. На 29 октомври 1929 година („Черният вторник“) акциите на Нюйоркската фондова борса се сринали. Легендата разказва, че на 21 октомври 1929 година, отивайки на работа Джо Кенеди се спрял при едно ваксаджийче, за да си лъсне обувките. Заговорили за борса и акции на железопътни компании. Джо Кенеди си тръгнал с мисълта, че щом ваксаджийчето притежава акции, „разбира“ и обсъжда движението на борсата, то предстои нещо ужасно…
 
Парадоксално е, но днес значителна част от ръководителите на предприятия не знаят, че организацията на счетоводството и съставянето на финансовите отчети са техни задължения. Парадоксално е, не само защото това е регламентирано в Закона за счетоводството, а защото това е така от 1494 година насам – годината, в която е описано двустранното счетоводство.
 
Книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ви предоставя лесен начин за разбиране на иначе сложната материя, свързана със счетоводството и финансите – до минималното ниво, което е необходимо на всеки нефинансов мениджър.
 
Книгата може да бъде полезна и за изучаващите финанси, финансово и управленско счетоводство, които срещат практически трудности в разбирането на тази материя. Книгата е структурирана в седем глави, представени под формата на уроци, запознаващи читателите с основните аспекти на активите, пасивите, приходите и разходите – както по отношение на тяхната същност и счетоводно отчитане, така и по отношение на икономическата и финансовата трактовка на свързаните с тях показатели.
 
Днес, новините изобилстват от примери за това до какво могат да доведат липсата на минимални познания по счетоводство и финанси – кредитиране в швейцарски франкове (CHF) при доходи в левове, договаряне на нереално високи „преференциални“ лихви и др. За всички, които не желаят да бъдат част от тези новини книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ще бъде учебното помагало, „ …което съчетава хармонично необходимия минимум от теория на счетоводството и финансите със задължителния практикум за лесно усвояване на такива знания и неусетното им превръщане в умения.“
 
–––
Книгата „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ ще бъде достъпна на книжния пазар в началото на януари 2016 година.
Петър Петров
Публикации: 104 / 29
Петър Петров, магистър по счетоводство. Финансов аналитик и бизнес консултант. Автор на книгите „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“ и „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”. Лектор на бизнес тренинги и семинари.
4331 Коментирай