Новини » Казуси и статии

Командироване на служители в чужбина

Командироване на служители в чужбина

2304
Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и...
Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

3112
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по...
Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

2558
Отговаря доц. д-р Андрей Александров Казус: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и...
Отпаднало правно основание за наредба

Отпаднало правно основание за наредба

2437
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Въпрос: В сила ли е Наредба № 4...
Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3

Kорекция на ползвания кредит при придобиването на имота по реда на чл. 79, ал. 3

1975
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува недвижим имот...
Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването

Едноличните търговци не са длъжни да доказват с договор за прокура прекъсването

1912
Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Казус: Собственичка на ЕТ “ХХХ” ражда на 21 юли 2017...
Зачитане на трудов стаж при дисциплинарно уволнение

Зачитане на трудов стаж при дисциплинарно уволнение

1880 1
Отговаря Нина Манолова- адвокат Казус: Наш служител не се яви на работа повече от 10...
Доставка на услуга по електронен път

Доставка на услуга по електронен път

2116
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Дружество, регистрирано в България по ДДС (чл. 100...
Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

Обезщетение по чл. 54 от КСО за самоосигуряваща се майка

2261
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Казус: При какви условия самоосигуряваща се майка може...
Закриване на фирма

Закриване на фирма

7464 2
Когато вписан в Търговския регистър търговец по една или друга причина не извършва дейност, липсва...