Новини » Казуси и статии

Отказ за признаване на данъчен кредит

Отказ за признаване на данъчен кредит

1707
Колкото и прецизни да са действията на една компания и колкото настойчиво да е ръководството...
Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните

1894
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право В предприятието ни работят около 35...
Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

1263
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в...
Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

1193
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор ЕТ през изминалата година за пет...
Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

2689
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право По трудов договор заплатите на служителите...
Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

1827
Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с. Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове...
Командироване на служители в чужбина

Командироване на служители в чужбина

5560
Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и...
Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

2042
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в...
Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

1861
Отговаря д-р ик.н. Николай НИКОЛОВ - регистриран одитор Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти...
Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

1784
Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Следва ли да се попълва трудова книжка на...