Новини » Казуси и статии

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете

176
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане...
Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

Съдебна практика при сделките с роднини, в контекста на свързаните лица по ДОПК

6194
Понятието свързани лица има легална дефиниция в § 1 т.3 от ДР на ДОПК, където...
Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

Облагане по ЗДДФЛ на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ

519
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Облага ли се по ЗДДФЛ обезщетението по чл....
Формиране на оборот по ЗДДС

Формиране на оборот по ЗДДС

693
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма провежда онлайн обучения за IT специалисти. Клиенти са...
Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

Сделки между свързани лица. Отговорност на член на орган на управление.

3534
Препятстване събирането на публични задължения чрез сделки между свързани лица. Отговорност на трето лице –...
Данъци при сделки с недвижими имоти

Данъци при сделки с недвижими имоти

552
Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант Въпрос: Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност...
Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

Данъчно третиране на услуга по управление на строителни обекти в чужбина

379
Отговаря Мариета Плочева - данъчен консултант Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършва управление/надзор на...
Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

Прекратяване на трудовия договор със служителка в отпуск за бременност и раждане

1027
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Искам да получа разрешение от Инспекцията по труда...
За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

За признаване на данъчен кредит е необходимо доказване на изпълнение на услугите

5269 1
С настоящата статия ще обърна внимание на някои въпроси при документирането на доставката на услуги...
Плащане на дивидент в брой

Плащане на дивидент в брой

1655 7
Отговаря Иван Симов – регистриран одитор Въпрос: Фирма има двама съдружници - в съотношение на...