Новини » Казуси и статии

Отказ за признаване на данъчен кредит

Отказ за признаване на данъчен кредит

3463
Колкото и прецизни да са действията на една компания и колкото настойчиво да е ръководството...
Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните

2636
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право В предприятието ни работят около 35...
Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

1845
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в...
Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

1812
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор ЕТ през изминалата година за пет...
Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

3392
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право По трудов договор заплатите на служителите...
Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

2380
Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с. Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове...
Командироване на служители в чужбина

Командироване на служители в чужбина

6708
Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и...
Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

2619
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в...
Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

3131
Отговаря д-р ик.н. Николай НИКОЛОВ - регистриран одитор Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти...
Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

2344
Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Следва ли да се попълва трудова книжка на...