Новини » Казуси и статии

НАП: Фактуриране при договор за счетоводно обслужване, плащане в брой и СУПТО

НАП: Фактуриране при договор за счетоводно обслужване, плащане в брой и СУПТО

13926 2
В системата “Въпроси и отговори” на НАП е публикуван отговор Изх. №: 3_140/21.01.2019 на запитване,...
Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие

1094
Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право По трудов договор заплатите на служителите...
Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции

625
Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с. Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове...
Командироване на служители в чужбина

Командироване на служители в чужбина

3429
Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ Въпрос: Българско дружество изпраща служители в командировка в страната и...
Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

Няма законова пречка счетоводната загуба да се посочва в собствения капитал

777
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: Фирма има данъчна загуба, която в...
Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат от строителство

621
Отговаря д-р ик.н. Николай НИКОЛОВ - регистриран одитор Фирма издава аванс за закупуване на апартаменти...
Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

Трудови отношения с осигурители, които не са ЕТ или ЮЛ

599
Отговаря: Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Следва ли да се попълва трудова книжка на...
Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

3804
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по...
Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

Някои практически затруднения във връзка с командироването в чужбина

3338
Отговаря доц. д-р Андрей Александров Казус: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и...
Отпаднало правно основание за наредба

Отпаднало правно основание за наредба

3218
Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика Въпрос: В сила ли е Наредба № 4...