Новини » Казуси и статии

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

Назначаване и смяна на управител в ООД/ЕООД

841 2
Съгласно чл. 135 от Търговския закон (ТЗ) всяко дружество с ограничена отговорност (ООД) има задължително...
Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

Отговорни лица по чл. 19 ал.1 от ДОПК

6492
адв. Бойчо Момчилов През изминалата година бяха направени съществени изменения в чл.19 от ДОПК, които...
Бюрото по труда не е работодател

Бюрото по труда не е работодател

344
Отговаря Нина Манолова - адвокат Въпрос: Една от хигиенистките в нашето училище с трудов стаж...
Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

755
Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право В ДВ, бр. 92 от 17 ноември...
Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

Ще се превърне ли Комисията за защита на личните данни в „новата КЗК“

1774
Андрей АЛЕКСАНДРОВ ­– доц., д-р по трудово право В последната година темата за защитата на...
Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

Изискване за предварителен психопреглед към кандидат за работа

289
Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика Има ли нормативно изискване кандидатът за работа да...
Отчитане на дълготрайни материални активи

Отчитане на дълготрайни материални активи

1049
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Казус: През 2016 г. изградихме видеонаблюдение (3...
Използване на счетоводен софтуер

Използване на счетоводен софтуер

542
Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор Въпрос: С каква нормативна база е уредено...
Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

1417
Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката...
Прехвърляне на търговско предприятие

Прехвърляне на търговско предприятие

752
Прехвърлянето на административно-организационната форма, чрез която се упражнява дадена търговска дейност, от едно лице на...