Калкулатор: Законна лихва за задължения в лева

Законна лихва за задължения в лева се определя както следва:

Основния лихвен процент (ОЛП) на БНБ плюс 10 пункта, а за периодите след 01.07.2012 e основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента.

Постановление № 426 от 18.12.2014 за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Постановление № 100 от 29.05.2012 за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

Постановление № 72 от 08.04.1994 за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута