Изчисляване на обезщетение по чл.224 от КТ

28.10.2017, 16:37 45016 31

si_slav и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


ХХХХХ

 • Публикации: 4591 / 591
Удържания данък го посочвам в Д6- 125,00 - ??
а в Д1 трябва ли да се попълва нещо ???
попълвам кл.31-1250
кл. 31 А - 125,00
правилно ли или е по друг начин
обаче кл. 34 - е затворена не ми дава да впиша нето - 1250-125=1125
Върху това обезщетение мяма ОЗМ и не се включва в т.34.

новак

 • Публикации: 525 / 0
ако правилно съм разбрал попълвам Д1- само кл.31-1250 и 31А-125
и после Д6-ДОД- 125,00
и никъде не посочвам нето колко съм изплатил а само го осчетоводявам че е платена сума
604/421-1250
421/454-125
421/501-1125

новак

 • Публикации: 525 / 0
Правилно ли разсъждавам  :noexpression:

gold__

 • Публикации: 1 / 0
когато изчислявате обезщетението каква база вземате за този месец, с отработени 10 дни - брутото / реалните раб. дни за този месец или на 21?
напр септември има 19 р дни на 19 ли ще деля заплатата или на 21 - което е средно за годината?

dijit

 • Публикации: 484 / 45

4a4i

 • Публикации: 3 / 0
Имам следното питане. Лице, което е назначено на работа по ТД на 12.07.17 г. и има само 3 отработени дни в месеца, след което излиза в продължителен болничен до ден днешен, трябва да бъде освободено с утрешна дата. Каква е базата за изчисление на обезщетението по чл.224 ?

ХХХХХ

 • Публикации: 4591 / 591
Имам следното питане. Лице, което е назначено на работа по ТД на 12.07.17 г. и има само 3 отработени дни в месеца, след което излиза в продължителен болничен до ден днешен, трябва да бъде освободено с утрешна дата. Каква е базата за изчисление на обезщетението по чл.224 ?
Заплатата по договор.

4a4i

 • Публикации: 3 / 0
На какъв броя дни да я деля?

dalila

 • Публикации: 5543 / 359
КОДЕКС НА ТРУДА
Чл. 228. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Размерите на обезщетенията по чл. 215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери.

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

4a4i

 • Публикации: 3 / 0
Благодаря!

silvi_sivova

 • Публикации: 1 / 0
Здравейте,

Бих желала да попитам за един по-специфичен казус, а именно:

Лице, което е назначено на работа през на 15 Декември и се освобождава на15. Януари на следващата година. Работил е в дружеството точно 1 месец и има право на 2 дни обезщетение по чл. 224. 

Нито един от месеците няма 10 работни дни и обезщетението ще се изчислява по реда на чл. 177 и чл. 228 от КТ и чл. 18 от НСОРЗ

чл. 177 ал. 2 гласи:
Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Така написано аз го тълкувам, че се разглежда трудовия договор към момента на прекратяване на трудовото правоотношение.

В чл. 228 се казва следното:
Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Тъй като е дадена алтернатива "или  последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение" ме кара да смятам, че може да се вземе за база м. Януари

Чл. 18 гласи: Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

Тъй като с увеличаването на МОП за 2018 от 29.12 има допълнително споразумение за увеличение на работната заплата от 01.01, като от 508 лв става 528.

Не ми е ясно на какъв принцип се определя базата в чл. 228 (брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение), кое възнаграждение се гледа в чл. 177 (Така написано аз го тълкувам, че се разглежда трудовия договор към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, т.е по-високото възнаграждение) и респективно в чл. 18 за коя календарна година трябва да гледам  "средномесечния брой работни дни през съответната календарна година" (за 2018 ли?)?

Предварително благодаря за помощта.

miro7874

 • Публикации: 330 / 36
Чл.228, определя БТВ за определяне на обезщетението, но обърнете внимание,че в чл.177, ал.2 не се визира "брутно" възнаграждение, а "уговорените...", следователно базата ви е последното актуално договорено основно и допълнително възнаграждение.

В момента тук са: si_slav и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook